Sint Pietersvliet 4

2000 Antwerpen 

 

Project van 6 appartementen nieuwbouw op bestaand gebouw.